• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/DuaKutuphanesi
  • https://plus.google.com/102328160961844257534/posts
  • https://www.twitter.com/DuaKutuphanesi
Kelime-i Şehadet
Takvim
Hediyelik Dualar
Kur'an-ı Kerim
Evliyalar Ansiklopedisi
Büyük Şafii Fıkhı
 Büyük Şafii Fıkhı
Hayatu's Sahabe
Arşiv
İmânın kemâli, “takvâ” ile yaşanan bir kalbî hayata bağlıdır. Takvâ ise; Allah’tan uzaklaştırıcı her şeyden kalbi koruma, nefsânî arzuları dizginleyip rûhânî istîdatları yükselterek Hakk’a güzel bir kul ve dost olabilme sanatıdır. - 28/02/2017
IOM, Afrika’nın 4 ülkesinde 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık tehdidi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. - 28/02/2017
O, ilâhî kudretin insanda tecellî eden bir sanat hârikasıdır. Cenâb-ı Hakk’ın «Habîbim» iltifatına nâil olan yegâne insandır. - 28/02/2017
Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. - 28/02/2017
Kırtasiye dükkanı işleten yazar Kaan Turhan, bir süre önce başlattığı “Askıda Kırtasiye” kampanyasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor. - 28/02/2017
Yiğitliği ve ibâdetlerine gösterdikleri ihtimamla hayranlık uyandıran Türkler, giriştikleri işlerde muzaffer olmuşlardır. - 28/02/2017
İman eden ve etmeyenler arasında ki ruha ve fiiliyata yansıyan şeyler nelerdir? İman eden ve etmeyenler arasında ki psikoloji farkı nasıldır? - 28/02/2017
Sizler de arşın gölgesinde korunanlardan olmak istemez misiniz? Allah lütfuna mazhar olmak, kim istemez ki? - 28/02/2017
Zira o mü’min, Allah Teâlâ’nın sevdiklerini vesîle kılarak yalvarıp ilticâda bulunmuştur. - 28/02/2017
Evliyâ Çelebi, 2. Bâyezîd Câmisi’nde kılınan ilk namazda yaşanan ibretlik bir hâdiseyi anlatıyor. - 28/02/2017
“Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir.” (A. Fuat Başgil) - 28/02/2017
Edep, İslâm nazarında o kadar ehemmiyetlidir ki, onu kısaca târif etmek için “İslâm, edepten ibârettir.” denilebilir. Çünkü İslâmî emirlerin tamamı, aynı zamanda edep îcâbıdır. Yasaklar ise edebe muhâlif olan şeylerdir. - 28/02/2017
Ölmek üzere olan kimseye Lâ ilâhe illallah kelimesinin telkin edilmesinin fazileti nedir? - 28/02/2017
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, “okumanın Müslümanlar için farzı kifaye olduğunu” bir kısım tarafından bu görevin yerine getirilmemesi durumunda ümmetin tamamının günahkar sayılacağını söyledi. - 28/02/2017
“Andolsun (yemin olsun diyor) Rasûlullahʼta sizin için, Allâhʼa ve âhirete kavuşmayı umanlar ve Allâhʼı çok çok zikredenler için bir üsve-i hasene (örnek bir karakter, örnek bir şahsiyet) vardır.” (el-Ahzâb, 21) - 28/02/2017
Hz. Peygamber (s.a.v), ümmetine her konu da örnek olmuş ve örneliği ile birlikte her daim hayatında yaşayarak bir fiil temsil etmiştir. Böyle bir örnekliğe şahit olan sahabilerin lafızlarından Peygamberimiz’in gece ibadet hayatı… - 28/02/2017
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in s.a.v. Allâh'ü Teâlâ’nın ihsânına şükretmek için yaptığı ibâdetler… - 28/02/2017
İnfak, Allah’ın (cc) hoşnutluğunu kazanma yolunda kendi emeğinden, alın terinden hak sahiplerine (muhtaçlara) vermektir. - 28/02/2017
Çocukluğumuzda en sevdiğimiz abur cuburlardandı kestaneler… Sıcak sobanın karşısında onun pişerken çıtırtısını duymak bile ayrı bir keyiftir. İşte kestane hakkında her şey… - 28/02/2017
Kanaatkâr olmak, Allah Teâlâ’nın verdikleriyle yetinmek güzel bir huydur. Açgözlülük insanı dünyada huzursuz ettiği gibi, onu haksızlığa yönelteceği için âhiretini de perişan eder. - 28/02/2017
Nâfile ibâdetler, farzları takviye eder ve kulun Allâh’a yakınlaşmasına vesîle olur. - 28/02/2017
İbâdetler husûsundaki titizliğin en canlı misallerinden biri Kafkasların şanlı mücâhidi Şeyh Şâmil’e âittir. - 28/02/2017
Çanakkale muharebelerinde bir Ramazan Bayramı sabahında meydana gelen mûcize… - 28/02/2017
Anne ve baba hakkı nedir? İslam’da anne ve baba hakkının önemi nedir? İslam anne ve babamıza nasıl davranmamız gerektiği hakkında bütün bilgileri bizlere sunuyor. - 27/02/2017
Esed ve Rusya’nın Türkmen köylerine gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Arfalı noktasına gelen aileler Türkiye’ye alınıyor. - 27/02/2017
İslam’a göre mümine bir kadın nasıl giyinmelidir? İslam’ın emrettiği “örtünün” ayetinde örtününde ki kasıt nedir? Nasıl bir giyim tarzı olmalıdır? Kılık, kıyafette gözetilecek kıstaslar nelerdir? - 27/02/2017
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında Avrupa’dan gelerek Türkiye’de eğitim gören öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. - 27/02/2017
Tarihler, 26 Şubat 1992’yi gösteriyordu. Daha sonradan ‘Hocalı Katliamı’ diye anılacak ve tarihe kara bir leke olarak geçecek olan hâdise o gün yaşandı. - 26/02/2017
Kanada’nın Ontario eyaleti parlamentosu, İslamofobi başta olmak üzere, her tür nefret, düşmanlık, önyargı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü kınayan bir önergeyi kabul etti. - 26/02/2017
Bilim insanları, aldıkları saç örnekleri üzerinden yaptıkları çalışmada uzun süre strese maruz kalan kişilerin obeziteye daha yatkın olduğunu belirledi. - 26/02/2017
Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in, ‘Salname 1970 Yıllığı’nda yer alan ‘Gıda Tarihimizde Öğle Yemeği Yoktur’ başlıklı yazısı… - 25/02/2017
İnsan yanılabilir, günah işleyebilir. Yapılan suç ne kadar ağır olursa olsun, kul hatasını kabul etmeli ve Cenâb-ı Hakk’a karşı dürüst davranmalıdır. - 25/02/2017
Hâlbuki nazarın bir de gönüllere şifâ olan, güzel bir şekli vardır. Ve o nazar, öyle güzeldir ki, değmesinden korkulmaz, değsin diye duâ edilir… - 25/02/2017
Bir kimseye zekâtın farz olması için bazın şartların bulunması gerekir. İşte zekâtı farz kılan durumlar… - 25/02/2017
Hiçbir kişiyi ameli cennete girdirmez.” buyurdular. “Yâ Resûlallâh! Sizi de mi?” dediler. ‘Evet, Allâh’ın fazlı ve rahmeti bürümedikçe yalnız ibâdetim beni de cennete girdirmez. - 25/02/2017
Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu: ‘Benim rızam için birbirini sevenlere (kıyâmet gününde) nurdan minberler vardır ki peygamberler ve şehitler onlara gıbta ederler. - 25/02/2017
Allâhü Teâlâ şöyle buyurdu (meâlen): “…Allah sizden îman edenleri yükseltir. Kendilerine ilim verilen (âlim)leri ise derecelerle yükseltir.” (Mücâdele sûresi, âyet 11) - 25/02/2017
Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “Duyduğu her şeyi söylemesi, kişiye yalan olarak yeter.” (Hadîs-i Şerîf, Sahîh-i Müslim) - 25/02/2017
Rasûlullâh –sallallahu aleyhi ve sellem– duâsında bunları söylerdi. (Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181) - 25/02/2017
Ümmet bilincine sahip her mümin kendi imanı kadar kardeşinin de imanını düşünmelidir. Bu bağlamda üzerimize düşen görevler nelerdir? Diğer kardeşlerimiz için neler yapabiliriz? - 25/02/2017
Şeyh Sâdî Hazretlerinden ibâdetleri kalbî galatlarla hebâ etmemek gerektiğini anlatan güzel bir kıssa… - 25/02/2017
Bu azîz sahâbî Resûlullah Efendimiz’in üç meşhur şâirinden biridir. Medineli olup Hazrec kabilesindendir. İkinci Akabe bîatında bulunarak Efendimiz’i Medine’ye dâvet eden bahtiyarlardan biri de odur. - 25/02/2017
Pek çok kişi sağlıklı ve bembeyaz dişlere sahip olmak ister ancak çok az kişi kimyasal beyazlatma yöntemlerine başvurur. - 25/02/2017
Hac kuraları çekildi. Hac kura sonuçlarına haberimizin sonundaki linkten ulaşabilirsiniz. - 25/02/2017
Kur’ân-ı Kerîm’de A’râf, Hûd, Mü’minûn, Şuarâ, Fussilet, Ahkâf, Zâriyât, Kamer, Hâkka ve Fecr sûrelerinde, Âd kavminden bahsedilmektedir. - 25/02/2017
Ne bir eksik ne fazla giderken yanımızda aldığımız tek şey “amellerimiz”… Bu yüzden ölüm gelmeden ölüme hazırlık en önemli ve gerekli hazırlıktır. - 24/02/2017
Nefret, baskı, şiddet, insan haklarının ve özgürlüklerinin kısıtlanması ve göçmen düşmanlığı... - 24/02/2017
Allah’a ve Resûlüne ihanet ettim duygusuyla kendi kendine ceza veren bir kahraman… Allah Teâlâ beni affetmedikçe buradan ayrılmam diyen bir iman eri… - 24/02/2017
Bazı gruplar cuma namazını kendilerine mahsus yurt/pansiyonlarda kılıyorlar; bu, uygun mudur, cumanın sıhhatine aykırı olmaz mı? Yani böyle bir uygulama caiz midir ve neye dayanıyor? Cuma namazının camide kılınması gerekmiyor mu? - 24/02/2017
Cenâb-ı Hak kendi rızâsını elde etmek için yapılan güzel hareketlerden ve azâbından korkularak terkedilen kötü işlerden dolayı kulundan memnun olmaktadır. - 24/02/2017
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki hutbesinin konusunu “Allah’a Sığınmanın En Güzel İfadesi: Muavvizeteyn Suresi” olarak belirledi. Hutbede Felak ve Nas surelerinin önemi anlatıldı. - 24/02/2017
İslam’da “kadın ve erkeğin birbirlerine karşı görevlerini” konu edinen ayet ve hadis-i şerifleri, açıklamalarıyla beraber Riyazü’s Salihîn’den yararlanarak bir araya getirdik. - 24/02/2017
Namazı son vaktine kadar geciktirmek veya namazda acele etmenin hükmü nedir? Münâfığın namazı nasıldır? İşte mü’mini münâfıklığa götüren haslet… - 24/02/2017
Amerikalı bilim adamları, oruç tutar gibi diyet yapmanın, diyabet hastalarında pankreasın kendisini yenilemesine olanak sağlayabileceğini bildirdi. - 24/02/2017
Yapılan her ibâdet, âdeta cennete giriş vizesi gibi görülmeli ve bu ulvî ruh heyecânı içinde îtinâ ile îfâ edilmelidir. - 24/02/2017
Müslüman konuşurken nelere dikkat etmelidir? Konuşma hassasiyeti nasıl olmalıdır? Müslüman’ın kötü söz ve fena konuşmasının yasak oluşu… - 24/02/2017
“Bâzı kimseler namaza abdestsiz geldikleri için, şeytan kıraati karıştırmamıza sebep oluyor. Namaza geldiğinizde abdestinizi güzelce alın!” buyurdular. (Ahmed, III, 471; Nesâî, İftitah, 41; Müctebâ Şerhi, II, 156) - 24/02/2017
Müslümanın hayatında vazgeçilmez iki temel öğe vardır. Bunlar Kur’an ve Sünnet’tir. Peki Peygamberimiz’in (s.a.v) bizlere emanet olarak bıraktığı Kuran ve Sünnet ile ne kadar muhatabız? Hayatımızın her alanında yer alıyor mu? - 24/02/2017
Efendimiz’in ve Hak dostlarının örnek hayatlarından hisseler almalı ve bu güzellikleri hayatımızın her ânına aksettirmeliyiz. Böylece parlak bir ayna misâli, İslâm’ın güler yüzünü bütün insanlığa yansıtmalıyız. - 24/02/2017
Kimi seviyoruz, niçin seviyoruz, ne kadar seviyoruz ve nereye kadar seviyoruz? Bütün sevdiklerimize, bu ölçüyle bakarsak ve bu sevginin ziyadeleştiği dönemlerde, tekrar itidale dönersek; hep kârlı oluruz. - 24/02/2017
1 milyon 892 bin 724 hacı adayının kutsal topraklara kavuşma heyecanı yarın çekilecek kura ile belirlenecek. - 23/02/2017
Hak dostu mürşid-i kâmiller, mânevî terbiye, kalp tasfiyesi ve nefs tezkiyesi hususundaki nebevî vazifeyi devam ettiren peygamber vârisleridir. - 23/02/2017
Osmanlı Devleti’nin bugünkü Ürdün topraklarındaki merkezi olan Salt kentindeki “Türk Şehitliği”, Birinci Cihan Harbi’nde İngilizlere karşı vatanlarını savunurken şehit düşen kahraman Türk askerlerinin aziz hatırasını yaşatıyor. - 23/02/2017
Mümin, İslam’ı yaşama yolunda iki büyük düşman ile sürekli mücadele içindedir. Bunlar “nefis ve şeytan”dır. - 23/02/2017
Nebevî hakîkatlerden hisse alarak gönlünü Allah sevgisi ve korkusuyla doldurmuş, ihsan şuuruyla yaşayan bir çobanın ibretlik hali… - 23/02/2017
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hilali görünce okuduğu dua… - 23/02/2017
Makedonya’nın Kumanova şehrindeki Otlya köyünde yaşan Mina Mustafa, iki buçuk yıl boyunca kavanozda biriktirdiği bozuk paralarla hayalini kurduğu umre ibadetini gerçekleştirebilecek. - 23/02/2017
Dünya tam mânâsıyla terk edilmeden Allah aşkı başlamaz gönülde… Olan da yalancı bahar gibidir. Hazret-i Mevlânâ dünyayı terk etmenin üç basamağını açıklıyor. - 23/02/2017
Maddi hasarlı trafik kazası sonrası tutanak tutma sorununun önüne geçmek için ‘Mobil Kaza Tutanağı’ uygulaması geliştirildi. - 23/02/2017
Dünya, âhirete kıyasla “gündüzün bir saatten de az bir vaktinde bir ağaç gölgesinde gölgelenmek” kadar kısa… - 23/02/2017
İslam’ın dünyayı kuşan merhamet şiarı ile Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in şahsında vukuu bulan merhamet ve şefkat pınarı. Efendimiz (s.a.v) döneminden bir merhamet kıssası… - 23/02/2017
“Muhakkak bir kul namazını insanların gördüğü yerde de görmediği yerde de (ihlâsla ve ta’dîl-i erkâna riâyet ederek) güzelce kılarsa Allah azze ve celle şöyle buyurur: ‘İşte bu, benim hakîkî kulumdur.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i İbn-i Mâce) - 23/02/2017
Zâhirî ilimlerde rehberlik eden sâlih âlimler, fakihler, müfessirler ve muhaddisler gibi, bâtınî meselelerde yol gösteren Hak dostu mürşid-i kâmiller vardır. - 23/02/2017
Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde 7 yeni gezegen keşfedildi. - 23/02/2017
“Bir Müslümanın diğer Müslümana malı, ırzı (namusu) ve kanı haramdır. Kişinin Müslüman kardeşini hakîr görmesi, şer (kötülük) olarak ona yeter.” (Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvûd) - 23/02/2017
Yürüme engelli öğrencisini aktivitelere katmak için sırtında taşıyan kahraman öğretmen… - 23/02/2017
“Zamana andolsun ki, insan hiç şüphesiz hüsran içindedir. Ancak, inanıp yararlı iş işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” Asr sûresi (103), 1-3 - 23/02/2017
“Rûhu’l-Kudüs Cebrâîl Aleyhisselam az önce bana şöyle haber verdi: ‘Senden sonra ümmetinin en hayırlısı Ebû Bekr-i Sıddîk’tır.” (Hadîs-i Şerîf, Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat) - 23/02/2017
“Şu üç şey kendisinde bulunan kimse (kalbinde) îmânın lezzetini bulur: Allah ve Resûl’ünü her şeyden daha çok sevmek, sevdiğini ancak Allah için sevmek ve küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin görmek.” (Hadîs-i Şerîf, Müttefekun aleyh) - 23/02/2017
“Dünya ve içindekilerin tamamı ümmetimden bir adamın elinde olsa, sonra o (şükür için) ‘Elhamdü lillâh’ dese, ‘Elhamdülillâh’ sözü elbette bunların tamamından daha faziletli olur.” (Hadîs-i Şerîf, Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr) - 23/02/2017
Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sallallâhü aleyhi ve sellem) buyurdular: “(Kızım) Fâtıma cennet kadınlarının efendisidir.” (Hadîs-i Şerîf, Müsned-i Ahmed bin Hanbel) - 23/02/2017
Makbul bir kulluk hayatı için îmandan ihsâna yolculuk zarurîdir. - 23/02/2017
Allâh’a muhabbetin en büyük alâmeti O’na itaattir. - 23/02/2017
Danimarka’da, evinin arka bahçesinde Kur’an-ı Kerim yakan ve bunun görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta paylaşan kişi hakkında dava açılması kararlaştırıldı. - 22/02/2017
UNICEF’in Afrika ile ilgili yayınladığı korkunç rapora göre Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen’de 1,4 milyon çocuk, açlıktan ölmenin eşiğinde. - 22/02/2017
Sahâbelerin hayat ölçüleri, Hazret-i Peygamber’in Sünnet’iydi. Bu yüzden savunmaları ve îzahları hep Kur’ân ve Sünnet’ten delil göstermek şeklindeydi. - 22/02/2017
Etli kuru bamyanın malzemeleri ve yapılışı… - 22/02/2017
Kanada’nın Montreal şehrinde, Afrikalı Müslümanların açtığı Tawuba Mescidi taşlı saldırıya uğradı. - 22/02/2017
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ve ilgili personele yönelik eğitimlerin yanı sıra fetva dil ve üslubuna yönelik kriterler belirleyecek bir rehber hazırlamayı planlıyor. - 22/02/2017
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Korece, Farsça ve Urduca’yı ekledi. - 22/02/2017
Bir mü’minin kalbi, Cenâb-ı Hakk’ın azamet, kudret ve sonsuz nîmetlerinin tefekkürü içinde dâimâ; zikir, fikir ve şükür hâlinde bulunur. Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri de, bu istikâmet hâlini, nice kerâmetten üstün görmüştür. - 22/02/2017
Şeyh Sâdî-i’nin eserlerinde zikrettiği kıssaları bir hikâye olarak değil, bir hikmet dersi olarak dinlemek lâzımdır. - 22/02/2017
Kur’ân kıssalarında peygamberler, beşeriyyetin her bakımdan en mümtaz şahsiyetleri olarak takdîm edilir. Bunlar, kesbî bir gayretle değil, ilâhî bir tâyinle seçilmişlerdir. [1] - 22/02/2017
Kulak Burun Boğaz doktoru Mustafa Avcu, mevsim geçişlerinde alerjik bünyeli kişilerin burnunun etkilendiğini ve ağızdan solunum yapıldığı için geniz akıntısı ile boğazda ağrı ve kaşıntı oluştuğunu bildirdi. - 22/02/2017
Hz Mûsâ ve Hızır -aleyhisselam’ın buluşması ile Hz. Mûsa’nın yolculuk teklifi? Tüm detayları ile Hz Mûsâ ve Hızır -aleyhisselam’ın yolculuğu… - 22/02/2017
Suriye rejiminin geçtiğimiz günlerde Şam’ın Tişrin mahallesine düzenlediği şiddetli bombardımanda enkazlar altında kalan küçük kızı, annesinin yardım çağrısına hemen ses veren yardım ekipleri son anda kurtardı. - 22/02/2017
Kağıttan yapılan bu cihaz ile birçok hastalık erken teşhis edilebilecek. Bu hastalıklar içerisinde özellikle sıtma ve tüberküloz için çok daha erken tanı söz konusu olacak. - 22/02/2017
Tövbe kaç çeşittir? Tövbe ederken nelere dikkat etmeliyiz? - 22/02/2017
Değişimine ayak uydurmak için soluk soluğa kaldığımız çağımızda; gözlerimiz ekranlara yapıştı âdeta… - 22/02/2017
Allâh’ın bir emri kendisine hatırlatıldığında Hazret-i Ömer, öfkesine hâkim olmuş ve emr-i ilâhîye itaat ederek, kendi yapmak istediği şeyden derhâl vazgeçmiştir. Böylece kâmil bir mü’minin, Allâh’ın emirlerine itaattaki hassâsiyetini sergilemiştir. - 22/02/2017
Sahâbeler, ölümle pençeleşirken dahî Allâh Rasûlü’nün emirlerine titizlikle itaat gayreti içinde bulunurlardı. - 22/02/2017
Mugîre Bin Şu’be radıyallahu anh arap dâhîlerinden bir yiğit… Teşkilâtçılığı ile meşhur bir kahraman… Siyasî dehâsı ve işlerdeki tedbire riâyeti ile tanınan bir vâli… - 22/02/2017
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde başörtüsü yasağı kalktı. Artık kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takarak çalışabilecek. - 22/02/2017
“Kıssa” edebiyatımızda “hikâye” anlamında kullanılır. Hikâye ise olmuş veya olması muhtemel olayları belirli bir takım noktaları ön planda tutarak anlatan edebiyat türüdür. - 22/02/2017
İslam üzere doğup, İslam üzere yaşamak ve İslam üzere imanlı bir şekilde (hüsn-i hâtime) ölmek her müslümanın isteyeceği büyük bir kazanç ve nimettir. Peki bizlerde son nefeste kazananlardan olmak için neler yapmalıyız? - 21/02/2017
İnsanlık âleminde güzel ahlâkın; nezâket, letâfet ve zarâfetin zirvesi, şüphesiz ki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’dir. - 21/02/2017
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, “Bugün sadece canımız tehlikede değil aynı zamanda Müslüman coğrafyada din güvenliği tehdit altındadır. - 21/02/2017
Adana Olgunlaşma Enstitüsü’nde, Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) fiziksel özelliklerinin anlatıldığı hilye-i şerifin Türkçesi yazıldı. - 21/02/2017
Müslüman ebeveynler olarak hem kendimiz hem de çocuklarımız için Kur’an’ı Kerim’e gerekli hürmeti gösteriyor ve öğrenmek için çabalıyor muyuz? Kuran ikliminde yetişen bir nesil için üzerimize düşen vazifeler neler ve bunu nasıl yapabiliriz? - 21/02/2017
Diyanet işleri Başkanlığı gerçekleştirdiği Ezan Çalıştayı’nda, Ezan sesi ve okunma şekline dair sistemli ve düzenli bir yapıya geçiş için önemli kararlar aldı. - 21/02/2017
Tövbenin belli bir zamanı olmadığını, insanın her zaman tövbe edebileceğini belirten hadîs-i şerîflerden biri de budur. Burada konu şahıs plânında ele alınmış, her ferdin kıyametinin, ölümü olduğu gösterilmek istenmiştir. - 21/02/2017
Malcolm X diğer adı El-Hacı Malik El-Şahbaz, 1925-1965 yılları arasında yaşamış, Amerikalı siyahi müslüman liderdir. - 21/02/2017
Oruç ne demektir? Oruç ne zaman başlar, ne zaman biter? Oruç nasıl tutulur? Oruç tutmanın faydaları nelerdir? İşte cevapları… - 21/02/2017
Çayın içinde bolca bulunan antioksidan türü kateşindir. Bu bileşen kanser, kalp krizi ve diğer hastalık risklerini azaltır. - 21/02/2017
İnsan vücudundaki her hücre, âdeta insanın oluşumuyla ilgili ihtisas yapmıştır. İşlerini ilk defa yaptıkları hâlde yılların birikimiyle çalışan ustalar gibidirler. Hepsi insanın oluşum şifresini bilir, birbirlerini okur ve gözetlerler. - 21/02/2017
Allâh Rasûlü’ne muhabbet, bağlılık ve itaati anlatan ibretlik bir kıssa… - 21/02/2017
Umâre Bin Hazm radıyallahu anh İslâm’ın Medine’de yayılması için candan gayret gösterip çalışan ve putlara karşı mücadele başlatan bir iman eri! - 21/02/2017
Selâmı ve selâmlaşmayı yaymanın fazileti nedir? Selâm vermek neden önemlidir? İşte cevapları… - 21/02/2017
Efendimiz (s.a.v) ve gönül büyüklerimizden hikmetli sözler… - 20/02/2017
Rad 12 ayetine göre Allah bize korkmamız için mi şimşeği gösteriyor? Nasıl anlamalıyız? Korku ve ümit vermek için şimşeği gösterendir sözünü nasıl anlamalıyız? Ne için korku ne için ümit verir? - 20/02/2017
Bir yemeği karnımız doyduğu halde aç olmadığımız halde yemek günah mı yada caiz mi? - 20/02/2017
Bu söz İmam Gazali'ye mi aittir? Yeri neresidir? "Say ki öldün; Yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa..!” - 20/02/2017
Dinlediğim bir Arapça cümleyi yazıyorum hadis olabilir. Anlamını ve yazılısını yazabilir mısınız? maze vecede men fekad ve maze fekade men vecedeh.. Açıklar mısınız? - 20/02/2017
Bilim, ilim ve nimet, kulu Allah'a daha da çok yaklaştırıp şükrü artıracakken, neden kulların çoğu hidayetten daha da uzaklaşıyorlar? Kişinin ilmiyle dalalete düşmesi nasıl olur? İlim Marifetullah'ı artıracak bir vasıta değil midir? - 20/02/2017
Dışı meşakkatlerle çevrili, içi muhteşem güzelliklerle dolu Cennetʼe dâvet edilebilmek için, nefsin süflî arzularını bertaraf etmeye mecburuz. Zira o letâfet diyârına, nefsânî arzuların kesâfetiyle girilemez. - 20/02/2017
Bu bahçelerin adı bazen Ayşe, bazen Hatice, bazen Sevde… Bu gün sana senden, belki henüz tanış bile olmadığın kadından bahsedeceğim. - 20/02/2017
Künyesi, Ebû İshâk İbrâhîm b. Ethem b. Mansûr olan İbrahim bin Ethem Hazretleri, Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya geldi. - 20/02/2017
Akşemseddin Hazretleri; İstanbul’un mânevî fâtihi, büyük âlim, üstad, hekim ve velîdir. - 20/02/2017
Mü’minin mânevî seviyesi, Allâh’ın ve Resûlü’nün emirlerine itaati nisbetindedir. Îmânın kemâlâtı da bu itaattaki titizlik, hassâsiyet, muhabbet ve aşk nisbetinde artar. - 20/02/2017
Sevde binti Zem’a radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimizin ikinci eşi… - 20/02/2017
Aşere-i Mübeşşere, Peygamber Efendimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- tarafından cennete girecekleri daha hayatta iken kendilerine müjdelenen on sahâbîden ibârettir. - 20/02/2017
Sahâbeler, Allâh’a ve Rasûlü’ne muhabbette öyle zirveleşti ki, bütün varlığını O’nun yolunda fedâ etmeyi canına minnet bildi. Bunun en müşahhas misallerinden biri Bedir Seferi öncesinde yaşandı. - 20/02/2017
Miras dendiği zaman aklımıza ilk gelen maddi bir ölçüttür. Bir baba birikimlerini elbette varisi olan çocuklarına pay eder. Fakat insanın evladına bırakacağı miras yalnız maddi midir? Peki çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras nedir? - 20/02/2017
Diyanet-Sen Giresun Şubesi tarafından olaya ilişkin yazılı basın açıklaması yapılarak, olay kınandı. - 20/02/2017
Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu dönemi devlet adamlarından biridir. Hayatının ilk yılları ve Anadolu Selçuklu sultanlarının hizmetine nasıl girdiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. - 20/02/2017
Fîrûz ed-Deylemî radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından San’a vâlisi olarak seçilmiş bir bahtiyar!… - 20/02/2017
Gündüz maddi ve hayvani ihtiyaçları doyurur. Gecenin ilk yarısı maddi yorgunlukların dinlenme çağıdır. İç âleminden haberi olmayanların horlama zamanıdır. - 20/02/2017
Ebû Basîr es-Sekafî radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in “Ne yaman adam!” iltifatına mazhar genç bir sahabi!… - 20/02/2017
Denizciler İstanbul Boğazı`nın dört manevi bekçisi olduğuna inanır. Bunlar Üsküdar`da Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz`da Yûşa Hazretleri, Sarıyer`de Telli Baba ve Beşiktaş`ta Yahya Efendi`dir. - 20/02/2017
İşte size düşmanınızı yakından tanıma fırsatı “nefis ve siz…” - 20/02/2017
Dünyayı geçici gören her kul elbetteki ahiretini unutmaz ve ona göre bir yaşantı sahibi olur. İşte bu minvalde hayatları olan Halife ve Sultanlar… - 20/02/2017
“Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni tahrik edecek olursa, hemen Allâh’a sığın…” (Fussilet, 36) - 20/02/2017
Allah’a (c.c) ve Resulü’ne (s.a.v) duyulan muhabbet kadar güzeli var mıdır? Kişiyi Ebubekir yapanda Ebu Cehil olarak andıranda bu muhabbet ve sevgidir. Kiminin kalbinde güller açarken, kimisinin kalbi çorak arazilere döner. - 20/02/2017
Kulu Allahʼa yaklaştıran yollar ve Oʼna ulaştıracak vesîleler saymakla bitmez. - 20/02/2017
Allah Teâlâ’nın muhabbetine ancak, O’nun Habîbi’ne itaat, teslîmiyet ve bilhassa muhabbet yolundan ulaşabiliriz. Bu yolda en ufak bir ihmâl, tereddüt veya şüphesi olana, ilâhî muhabbet kapısı kapalı kalır. - 20/02/2017
Hayırlı bir amel işleyeceğimiz vakit nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü yapılan her amel güzel bir niyet ve ihlas ile yapılmazsa Allah muhafaza heba olması gibi bir durum sözk konusudur. - 20/02/2017
Mânevî arınma ve tekâmül yolculuğu olan seyr-u sülûkte, sohbet, zikir, muhabbet ve hizmetin dışında da pek çok mânevî terbiye usûlü bulunmaktadır. - 20/02/2017
İslam medeniyeti ve diğer medeniyetler arasındaki farklar nelerdir? İslam’ın takvâ ve güzel ahlak üzere gelmesi fakat günümüz ahlak ve toplum anlayışında ki sıkıntılar? - 20/02/2017
Uzmanların görüşüne göre, çocuğun kimlik oluşturmasında anne-babanın tavrı, sözleri, duruşu, tutarlılığı oldukça önemlidir. - 20/02/2017
Bir gönlü kırmak için tek bir söz yetebilir bazen lakin o gönlü tekrar onarmak belki yıllar alabilir. İşte bu sebepten ötürü bir kazanmak en büyük başarıdır. - 20/02/2017
Bir bayanın pilot olmasında haram ölçütleri nelerdir? Haram mıdır? Bayan hangi koşullarda çalışabilir? ​Bayanın çalışmasındaki hudutlar nelerdir? - 20/02/2017
Sarı Saltuk, Anadolu’dan Balkanlara kadar uzanan fütuhat sırasında başarıları görülen ve çeşitli rivayetlere konu olmuş bir Türk kahramanı. - 20/02/2017
115. İslam halifesi ve Osmanlı Devleti’nin 35. sultanı Mehmed Reşad’ın cenaze merasim fotoğrafları gün yüzüne çıktı. - 20/02/2017
Hazret-i Huzeyfe’nin anlattığı şu hâdise ashâbın son nefeste bile sergilediği ulvî ahlâk ve fazîleti aksettirmesi bakımından câlib-i dikkattir. - 20/02/2017
Şehit ne demektir? Kimler şehit sayılır? İslâm’da şehitlikle ilgili hükümler nelerdir? İşte cevapları… - 20/02/2017
Osman Gazi… Bir adı Devlet-i Âl-i Muhammedî olan Osmanlı Devleti’nin ilk sultanı. Bu cihan devletinin âkıbetini bir rüyada özetleyen bu kıssa, bizlere şunu öğretiyor; Murâd-ı İlâhî hâsıl olmuşsa bir kere, Roma İmparatorluğu olsan, duramazsın önünde… - 19/02/2017
Müflis; iflâs eden, malını mülkünü batıran (kimse) anlamına gelir. - 19/02/2017
Hat, ebru ve kitap sanatları üstadı Necmeddin Okyay, 28 Ocak 1883’te Üsküdar’ın Toygartepe semtinde doğdu. Babası, Üsküdar Mahkeme-i Şer‘iyye başkâtibi ve Yeni Vâlide Camii imam-hatibi Abdünnebî Efendi, annesi Binnaz Hanım’dır. - 19/02/2017
Osmanlı padişahları, cihana önünde diz çöktürmüştür. Ancak, söz konusu din büyükleri olduğunda, onların önünde diz çökmeyi şeref bilmişlerdir. - 19/02/2017
Birleşmiş Milletler (BM), Somali’de aşırı kuraklık nedeniyle 6,2 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, krizin çözümü için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. - 18/02/2017
Sahâbe-i kirâm fânî hayatlarını, yarınki konaklarının kabir olacağı hakîkatine göre tanzim etmişlerdi. Onların dünya ve âhiret arasında tercih durumunda kaldıklarında gösterdikleri îman firâsetini, şu hâdise ne güzel sergilemektedir: - 18/02/2017
Bir namazı vaktinde kılmaya eda, vaktinden sonra kılmaya kazâ denir. Vaktinde kılınamayan namaza fâite çoğulu fevâit denir ki, vakti içinde yakalanamamış namaz anlamındadır. - 18/02/2017
Çocuklarda ya da yetişkinlerde en sık rastlanan göz hastalığının kırmızı göz olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, kızaran gözlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. - 18/02/2017
Cenâb-ı Hak, tövbe ve istiğfâr eden kullarını her türlü sıkıntıdan kurtarır ve onlara pek çok lutuflarda bulunur. - 18/02/2017
Şeytanın iğvâsına aldanarak tövbeyi geciktirmek, en büyük israflardan biri olan ömür isrâfıdır. - 18/02/2017
Konya’da oyuncakçı Yahya Göktaş, Kur’an-ı Kerim’den Asr suresinin Arapçasını ve Türkçe mealini okuyan çocuklara oyuncak hediye ediyor. - 18/02/2017
İnsan hayatında anne, baba yani kısacası ailenin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bunun yanında kişinin bazen ailesine söyleyemediği şeyleri ona söylediği ve değer verdiği arkadaşı veya arkadaş grubu vardır. - 18/02/2017
Hesap günü geldiği vakit kimsenin kimse üzerinde kul hakkı kalmayacak ve bu hak Allah’a değil kula verilecek. - 18/02/2017
Hâsılı, hatâ işlemekten sâlim olmayan insanoğlunun, tövbe ve istiğfârı hiçbir zaman dilinden düşürmemesi, niyetini de amel-i sâlihlerle tescil ve takviye etmesi zarûrîdir. - 18/02/2017
Ortaçağ’da yaşamış ve bilim için mühim gelişmeler kaydetmiş olan Müslüman bilim adamları… - 18/02/2017
Tasavvufî terbiyede bir usûl olarak silsile-i şerîfede bulunan zâtlar zaman zaman hatırlanıp isimleri anılır. - 18/02/2017
İslam insanların birbirlerini gözetleyip ayıplarını araştırmayı yasaklamıştır. Peki müslümanın bu konuda ki duruşu nasıl olmalıdır? Birbirleri arasında nasıl bir yol izlemelidir? - 18/02/2017
Okullarda “seçmeli dersler” bölümünde Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dinî Bilgiler derslerinin seçimi için son tarih 24 Şubat Cuma günü. - 18/02/2017
Halkın meczûb gördüğü, ancak hakîkatte ârif biri olan genç, günah hastalığının ilâcını şöyle târif etti: - 18/02/2017
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesi yayınlandı. Cuma namazı öncesi Türkiye’deki tüm camilerde ortak okunan hutbenin konusu “Asr Suresi’nin Öğrettiği Hakikatler” olarak açıklandı. - 17/02/2017
Peygamber Efendimiz, nedâmet ateşiyle yanan ve istiğfarda bulunan sahâbîye, tevbesini amel-i sâlihlerle desteklemesini tavsiye buyurmuştur. - 16/02/2017
Özürsüz olarak Tebük Seferi’ne katılmayan üç sahâbeden biri olan Kâ’b bin Mâlik’in (r.a.) çektiği çile… - 16/02/2017
Abdülhâlık Gücdüvânî Hazretleri hakîkî kulluğun ne olduğunu anlatıyor. - 16/02/2017
Gençlik hem maddi hemde manevi anlamda desteklenmelidir. Bu bağlamda tasavvufun gençliğin eğitimde ki rolü nedir? - 16/02/2017
Sonsuz kudret ve merhamet sahibi olan Rabbimiz her an bizimle ve bize bizden daha yakındır. - 16/02/2017
İnsan tövbeye ne zaman fırsat bulursa, vakit kaybetmeden hemen Rabbi’ne yönelmeli, günahlarının bağışlanmasını dilemelidir. - 16/02/2017
Bilim adamları, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesinin ince bağırsak hücrelerinin yapısını ve işlevini bozduğunu belirledi. - 16/02/2017
Müslüman için ölüm son değildir. Çünkü dünya hayatı elbet kısa ve geçicidir. Bunu bilen her mümin dünyada iken âhiret endişesindedir. - 16/02/2017
Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in talebi üzerine, bu sene kayıt yaptıran şehitlerin anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gaziler ve eşleri hacca kurasız gidebilecek. - 16/02/2017
Birçok işadamının yetiştiği tekstil sektörünün kalbi Sultanhamam, modern ticarette kümelenmenin dünyadaki ilk ve en başarılı örneği kabul ediliyor. - 16/02/2017
Bilim adamları bedeni düzenli aralıklarla ve belirli miktarda aç bırakmanın vücutta yaşlanma etkilerini azalttığını tespit etti. - 16/02/2017
Dünyayı âhirete tercih etmek; geçici olanı kalıcı olandan, damlayı deryadan, çer-çöpü pırlantadan kıymetli görmek gibi, hazin bir hamâkattir. - 16/02/2017
Resûlullah’ın ömrünün son demlerinde sık sık söylediği sözler… - 16/02/2017
Peygamber Efendimiz; duâların efendisi, istiğfârın en üstünü olan “Seyyidü’l İstiğfâr”ı sevâbına ve fazîletine bütün kalbiyle inanarak okuyan mü’minleri cennetle müjdelemiştir. - 16/02/2017
Kaybettiklerim içinde en çok özlediğim çocukluğumdan bir kapı aralığı… - 16/02/2017
Zikrin hakîkatine ererek ilâhî muhabbetin lezzetini tadan kullar için bütün dünyevî zevkler değerini yitirir. - 16/02/2017
Helal-haram sınırlarının nerede ise tamamen ortadan kalktığı ya da ayrıştırılamayacak kadar karıştığı bir ortamı yaşıyor ve paylaşıyor olduğumuz ne yazık ki acı bir gerçektir. - 16/02/2017
Her şeye taşıdığı değer kadar itibar edilmelidir. Geçici olanın sevgisi de geçicidir. Allah ise Hayy (diri), Kayyûm (her şeyi görüp gözeten) ve lâ yemût (ölümsüz)dür. - 15/02/2017
Harâmdan kaçınmak ibadettir. Bir harâmdan sakınmanın sevâbı, yapılan ibadetlerden kat kat fazladır. Sultan Abdülazîz Hân’ın şu misâli calib-i dikkattir. - 15/02/2017
Sultan II. Abdülhamid’in takvâ hayâtı, onu siyâsette bir dehâ hâline getirdi. En zor ve tehlikeli yıllardaki idâresiyle firâsetini dünyâ târihine tescîl ettirdi. - 15/02/2017
Hâcegân yolunun belli başlı esasları ve sahih bir tasavvuf yolunun ne gibi düsturlara sahip olması lâzım geldiğinin misâli… - 15/02/2017
Tevbe ve istiğfar, gerçek mâhiyetiyle derûnî bir pişmanlık ve sığınma olması sebebiyle, Allâh’a yaklaşmanın en müessir vâsıtasıdır. - 15/02/2017
Bu hadîs-i şerîf, günahlarının bağışlanıp bağışlanmayacağı endişesinden insanları kurtarmakta, tövbe eden kulundan Allah Teâlâ’nın nasıl hoşnut olduğunu açıklayarak büyük bir güvence vermektedir. Tövbe etmeye bundan daha büyük bir teşvik düşünülemez. - 15/02/2017
Hz. Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz kulun en mühim vazîfesinin, her an Allâh’ı zikretmek ve O’na ibâdette bulunmak olduğunu bildiği için her fırsatta tevbe ve istiğfâra sarılırdı. - 15/02/2017
ABD’de bilim adamları, salyangozdan çıkarılan zehirleri hastalar için yeni bir ağrı tedavisi geliştirmenin mümkün olabileceğini açıkladı. - 15/02/2017
Abdest ve gusülden (boy) abdestinden sonra kılınması tavsiye edilen namaz, geçmiş günahların affolmasına vesile oluyor. - 15/02/2017
Kul, fıtratındaki temizliği muhâfaza edebilir ve dîninin rûhâniyetinden nasiplenerek gaflet perdelerini aralayabilirse, hasbe’l-beşer bir cürüm işlediğinde onun ağırlığını vicdânında hisseder. - 15/02/2017
Aile içi kul hakkı nedir? Müslümanın kula karşı ve Allah’a (cc) karşı olan hakları nelerdir? Bir baba ve annenin çocukları üzerinde hakkı olduğu gibi çocuklarından ebeveynleri üzerinde hakları vardır. - 15/02/2017
BBC’den Hannah Fry’ın haberi şu şekilde: Matematik, fen bilgisi ve mühendisliğin temelini oluşturan rakamdır sıfır. - 15/02/2017
Cenâb-ı Hak insanı mükerrem kılmıştır. Ancak bu mükerrem oluş sırrı; insanın sahih îman, sâlih amel, güzel ahlâk ve takvâ üzere yaşamasına bağlıdır. - 15/02/2017
Mescid-i Aksa Camisi’nde bulunan ve 920 yılı aşkın süredir gizli tutulan Selçuklu kitabesi ortaya çıktı. - 15/02/2017
Ayet-i kerimede “Zina etmeyin” denilmeyip de “zinaya yaklaşmayın” buyurulması dikkat çekicidir. Buna göre yalnız zina değil, kişiyi zina etmeye sevk eden yollarda yasaklanmıştır. - 15/02/2017
Arjantin’de Kızılderili Mapuche Kabilesi’ne mensup olan Rehue Calquin-Sofia Gonzalez çifti, müslüman oldu. - 15/02/2017
Unutmayalım ki hepimiz dünyaya bir defalığına geldik. Hayat imtihanımız bir sefere mahsus. Dünya hayatının tekrarı yok. Dünyevî imtihanlarda kaybedersek, tekrar telâfî imtihanına girebiliriz. - 15/02/2017
Mânevi hastalıklara dûçâr olan kalbler, mutlaka tedâvîye muhtaçtır ve mânevî bir eğitime girmek mecbûriyetindedirler. Bunların tedâvîsi için bâzı hususlara dikkat etmek zarûrîdir. Bunların bir kısmı şöyledir: - 15/02/2017
Rahip Valentine’i ve -haşa- “tanrı” Juno’yu anma günü yani bizim ülkemizde kutlanan şekliyle 14 Şubat “Sevgililer Günü” hakkında bilmedikleriniz… - 14/02/2017
Zehirde şifa aranacak. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezince (DAGEM), arı zehri içerisinde bulunan bir maddenin cilde iyi geldiğinin tespit edildiği ve bu maddeden bir krem üretme çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. - 14/02/2017
Trabzon’da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Özkan, “hastalıkta ve sağlıkta” sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor. - 14/02/2017
Hollandalı aşırı ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) Başkanı İslam düşmanı Geert Wilders, 15 Mart'ta Hollanda'da yapılacak olan genel seçimlerde partisinin başarı ile çıkması halinde Kur'ân-ı kerimi ve camileri yasaklatacağını belirtti... - 13/02/2017
Siyoist İsrail rejimi, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı. - 13/02/2017
Nefsin azgınlıklarını dizginlemenin en kolay yolu, onu açlıkla terbiye etmektir. İnsan tokken, sağlıklıyken, gücü-kuvveti yerindeyken, kendini ihtiyaçsız, kusursuz ve noksansız görür. Âcizliğini unutarak büyüklenmeye kalkışır. - 12/02/2017
Düşmana karşı zafer kazanmak ve kötülerin şerrinden korunmak için okunacak duâ… - 12/02/2017
Tasavvuf kelimesinin hangi kökten geldiği konusunda İslâm âlimleri arasındaki görüşler, onun tamamen İslâmî kaynaklı olduğunu ortaya koymaktadır. - 12/02/2017
Kalbin huzur ve sükûna kavuşması, mânen ulaştığı seviyeye bağlıdır. Bunun için de kulun mânevî bir terbiyeden geçmesi zarurîdir. - 12/02/2017
Sokakta yürürken, insanlarla bir parkı paylaşırken, bir apartmanın merdivenlerini kullanırken, evinin balkonunda keyif çayı içerken komşusuna karşı hassasiyetini korurken o mü’mindir. - 12/02/2017
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan’ın tarihe geçen konuşmaları… - 12/02/2017
Kur’an’ı Kerim’de bir ayette mealen, “Allah sizlerin mallarınıza, güzelliğinize bakmaz ancak sizlerin kalplerine bakar. Gönlünüzdekini bilir.” buyuruyor. - 12/02/2017
Cenab-ı Hakk, sabır kahramanı Eyüp -aleyhisselam-ı, musibetlere karşı gösterdiği sabır sebebiyle “Ne güzel kuldu!” hitabıyla niteliyor. - 12/02/2017
Cami ve mescidlerin İslâm toplumlarında pek önemli birçok işlevi varsa da, bunlardan en başta geleni cemaatle namaz kılınan mekânlar olmasıdır. Namaz, mü’minleri günde beş defa bir araya getiren toplayıcı bir ibadettir. - 12/02/2017
Bu husus çok mühimdir. Çünkü îman, ulvî bir histir. Akıl ise, îman hissine ulaşmakta, başlangıçtaki belli merhaleleri aşmak için gereken bir vâsıtadan ibârettir. - 12/02/2017
Elindeki işi bırakıp sırf Allah rızasını gözeterek parasız adamı tıraş eden berbere, geceleri kalkarak 40 yıl boyunca samimiyet ve ihlasla dua eden bu adamın hikayesi… - 12/02/2017
Kur’ân-ı Kerîm’den ve hadîs-i şeriflerden ve ashab-ı kirâmdan öğrendikleri, anladıkları itikattır. - 12/02/2017
Zühd, takvâ ve ihsân vâsıtalarıyla mânevî terakkî yolu açık tutulmayıp, sırf zâhirî hükümlerle yetinmek kesin olarak emredilseydi, istîdâdlı insanların Allâh’a vâsıl olabilme imkânı ellerinden alınmış olurdu. - 12/02/2017
İşlenen küçük günahları ve hayırları, ‘küçük’ görmek doğru mudur? İnsan tabir-i caizse çok küçük parçacık anlamına gelen ‘zerre’ kadar şer veya hayır işlese bu ameline nasıl yaklaşmalı? - 12/02/2017
Öyle zamanlar olmuştur ki, müslüman zenginler sadaka ve zekâtlarını verecek fakir bulmakta güçlük çekmişlerdir. - 12/02/2017
Tasavvufun günümüzdeki mânâsıyla sistemli bir ilim olarak tedvîni ve sülûk olunan bir yol olarak ortaya çıkışı ilk olarak hicrî ikinci asırda olmuştur. - 12/02/2017
Bütün insanlık, îmânî ve ahlâkî -daha umûmî bir tâbirle- tasavvufî davranış mükemmelliğine ulaşabilmek için o peygamberlerin, bilhassa da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayat ve faâliyetlerini lâyıkıyla öğrenmek mecbûriyetindedir. - 12/02/2017
Kültür ile din arasında böyle bir bağ bulunduğuna göre; kültürün değişmesi dîni yakından ilgilendirir. - 12/02/2017
Tefekkür, ibret ve hikmet; açlık ve hüzün hâlinde daha kolay elde edilir. Zira mide fazla dolunca, tefekkür âdeta uyuşur, gönlün hassâsiyet ve rikkati körelir. Ebû Süleyman Dârânî (r.a.) çok yiyenin kaşılaşacağı altı belayı ise şöyle açıklıyor. - 12/02/2017
Hayır ve hasenatta birbiriyle yarışan Osmanlı devlet adamları infâk kültürünün en güzel numûnelerini sergiledi. Osmanlı Devleti’nin “hayır”da ve sadaka hassâsiyetinde zirve şahsiyeti Fatih Sultan Mehmet, infâk kültürünün en zarif örneklerini verdi. - 12/02/2017
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hastalara ve ağrısı olanlara karşı okuduğu duâlar… - 12/02/2017
Sulh hâlinde olduğumuz gayri müslimin gıybeti. Yani şu andaki Hristiyan ve Yahûdiler gibi. - 11/02/2017
Allaha Şükür bana nasip etmedi'' bu doğru bir cümle olur mu? - 08/02/2017
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, araçlar içinde sıkışan yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiyelerini tuttu. - 06/02/2017
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir inşaat işçisi, nadir kuş türlerini doğaya yeniden kazandırmak için yetiştiriyor. - 06/02/2017
Şeytanın inkâr etmesini, Hz. Âdem'e secde etmemesini Allah mı dilemiştir? - 04/02/2017
Okuyucularımıza özet bir bilgi sunabilmek için cuma namazı ve hutbe âdabından kısaca bahsetmek istiyoruz. - 03/02/2017
Maturidi mezhebine göre, Allah ceza vermekten vazgeçebilir, diyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Bu söz neye göre söylenmiştir? Bunun için bir delil var mı? - 02/02/2017
Öyleyse neden, Allah şeytanı ve kötülükleri yaratmış da bize musallat etmiş? Kötülüğü yaratmak kötü, şerri yaratmak da şer değil mi? - 02/02/2017
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret106146
Editörün Seçtikleri
Kütübü Sitte
Dua İstiyorum